Edukacja do starości

Założenia programu

Program ten został opracowany przez Regionalną Koalicję na Rzecz Zdrowego Starzenia Się, na bazie autorskiego programu dr Walentyny Wnuk.

II Edycja Programu „Edukacja do starości. Nawzajem sobie potrzebni.”
realizowany przez placówki oświatowe w drugim semestrze roku szkolnego 2022/2023.

O programie

Program ten został opracowany przez Regionalną Koalicję na Rzecz Zdrowego Starzenia Się, na bazie autorskiego programu dr Walentyny Wnuk.

Celem Programu jest uświadomienie dzieciom i młodzieży, że starość to naturalna faza w życiu każdego człowieka, że kontakt z osobami starszymi wnosi wiele korzyści dla młodych pokoleń. Program realizowany jest poprzez cykl spotkań dzieci i młodzieży z seniorami na terenie placówki oświatowej lub poza nią. Podczas zajęć seniorzy – edukatorzy dzielą się z uczniami swoimi różnymi pasjami, talentami i wiedzą. Dzięki tym spotkaniom można przekonać się, jak wiele umiejętności i zasobów kryje się w osobach starszych, co znacząco wspiera ich autorytet wśród młodych pokoleń. Zajęcia te stanowią płaszczyznę porozumienia i współpracy, przyczyniając się do tworzenia i rozwoju tak ważnej więzi międzypokoleniowej.

I edycja Programu była realizowana w roku szkolnym 2018/2019. Do programu przystąpiło wówczas 19 placówek oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja) z terenu 6 gmin. Zajęcia miały zazwyczaj charakter warsztatowy, cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, a seniorom kontakt z dziećmi przyniósł wiele satysfakcji. Tematyka zajęć była różnorodna: od malarstwa, origami, rzeźby, warsztatów kulinarnych, promujących zdrowe, ekologiczne odżywianie się, poprzez poezję i historię, w tym regionalną. Realizacja programu odbywała się bezkosztowo. Seniorzy bardzo chętnie uczestniczyli w programie jako wolontariusze. Jedyny koszt, jaki może incydentalnie pojawić się, to zapewnienie transportu dla seniora-edukatora, w przypadku gdy mieszka on w dalekiej odległości od danej placówki oświatowej.

Jako Regionalna Koalicja na Rzecz Zdrowego Starzenia Się, której nie narzucamy formy ani częstotliwości spotkań. Wszystko zależy od możliwości i kreatywności placówek oświatowych. Ważne jest jednak to, by seniorzy byli obecni w przedszkolach i szkołach nie tylko przy okazji Dnia Babci i Dziadka, ale by mogli aktywnie służyć swoim doświadczeniem i zaangażowaniem. Istotne jest też to, aby wśród kadry pedagogicznej wyłonić w danej placówce koordynatora Programu, który opracuje harmonogram cyklu spotkań z seniorami i będzie czuwał nad jego realizacją. Koalicja dysponuje tzw. bazą seniorów – edukatorów, z której można czerpać.

Obecnie przyjmowane są deklaracje uczestnictwa szkół i przedszkoli. Deklarację należy przesłać na adres Starostwo Powiatowe w Świdnicy, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, 58-100 Świdnica, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7 lub drogą mailową na: zd@powiat.swidnica.pl w terminie do 16 stycznia 2023 r.

Szczegółowych informacji nt. Programu udziela członek Zarządu Powiatu Świdnickiego Alicja Synowska pod nr telefonu 506 892 816 (alicja.synowska@powiat.swidnica.pl).

szkoly_w_programie

Od strzyżenia do noszenia 

Edukatorzy z Gminy Dzierżoniów i dzieci z  Przedszkola Gminnego "Wielka Przygoda", podczas jednego z cyklu spotkań, w ramach programu zajmowali się historią regionu i wypasu owiec i sposobom pozyskiwanie wełny i możliwościami wykorzystywania wełny do wytwarzania wełny. Odbyły się praktyczne warsztaty sztrykowania.

Gmina Dzierżoniów, Dzienny Dom Senior + Gminy Dzierżoniów, ul. Ząbkowicka 70, tel:510 755 833 


Wielopokoleniowe warsztaty w Żarowie

Uczniowie SP w Żarowie brali udział w "Wielkopokoleniowych warsztatach Wielkanocnych" razem z seniorką Małgorzata Kutiuk, natomiast uczniowie SP Mrowiny wykonali wspólnie z  seniorami (Maria Sałanko, Danuta Wojak, Danuta Hadam, Krystyna Popek),  trzymetrową palmę wielkanocną), która od Niedzieli Palmowej będzie zdobiła Kościół  w Mrowinach.
Szkoła Podstawowa w Żarowie wraz z Szkołą Filialną w Mrowinach zapraszają seniorów z okazji Święta Flagi i Święta Konstytucji 3 Maja, 26 maja 2023 r. z seniorami przygotowujemy Dzień Matki,  31 maja 2023 r. z seniorami przygotowujemy Dzień Dziecka (impreza środowiskowa).