Edukacja do starości

Założenia programu

Program ten został opracowany przez Regionalną Koalicję na Rzecz Zdrowego Starzenia Się, na bazie autorskiego programu dr Walentyny Wnuk.

W związku z przewidywanymi złymi warunkami atmosferycznymi
zmuszeni jesteśmy odwołać zaplanowany na 17 czerwca br. w Pszennie 
Piknik "Nawzajem sobie potrzebni". 
Spotkanie podsumowujące Program "Edukacja do Starości. Nawzajem sobie potrzebni"
planowany jest w dniu 20 września 2023 r. w sali widowiskowej I LO w Świdnicy
o czym będziemy jeszcze Państwa informować.

II Edycja Programu „Edukacja do starości. Nawzajem sobie potrzebni.”
realizowany przez placówki oświatowe w drugim semestrze roku szkolnego 2022/2023.

O programie

Program ten został opracowany przez Regionalną Koalicję na Rzecz Zdrowego Starzenia Się, na bazie autorskiego programu dr Walentyny Wnuk.

Celem Programu jest uświadomienie dzieciom i młodzieży, że starość to naturalna faza w życiu każdego człowieka, że kontakt z osobami starszymi wnosi wiele korzyści dla młodych pokoleń. Program realizowany jest poprzez cykl spotkań dzieci i młodzieży z seniorami na terenie placówki oświatowej lub poza nią. Podczas zajęć seniorzy – edukatorzy dzielą się z uczniami swoimi różnymi pasjami, talentami i wiedzą. Dzięki tym spotkaniom można przekonać się, jak wiele umiejętności i zasobów kryje się w osobach starszych, co znacząco wspiera ich autorytet wśród młodych pokoleń. Zajęcia te stanowią płaszczyznę porozumienia i współpracy, przyczyniając się do tworzenia i rozwoju tak ważnej więzi międzypokoleniowej.

I edycja Programu była realizowana w roku szkolnym 2018/2019. Do programu przystąpiło wówczas 19 placówek oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja) z terenu 6 gmin. Zajęcia miały zazwyczaj charakter warsztatowy, cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, a seniorom kontakt z dziećmi przyniósł wiele satysfakcji. Tematyka zajęć była różnorodna: od malarstwa, origami, rzeźby, warsztatów kulinarnych, promujących zdrowe, ekologiczne odżywianie się, poprzez poezję i historię, w tym regionalną. Realizacja programu odbywała się bezkosztowo. Seniorzy bardzo chętnie uczestniczyli w programie jako wolontariusze. Jedyny koszt, jaki może incydentalnie pojawić się, to zapewnienie transportu dla seniora-edukatora, w przypadku gdy mieszka on w dalekiej odległości od danej placówki oświatowej.

Jako Regionalna Koalicja na Rzecz Zdrowego Starzenia Się, której nie narzucamy formy ani częstotliwości spotkań. Wszystko zależy od możliwości i kreatywności placówek oświatowych. Ważne jest jednak to, by seniorzy byli obecni w przedszkolach i szkołach nie tylko przy okazji Dnia Babci i Dziadka, ale by mogli aktywnie służyć swoim doświadczeniem i zaangażowaniem. Istotne jest też to, aby wśród kadry pedagogicznej wyłonić w danej placówce koordynatora Programu, który opracuje harmonogram cyklu spotkań z seniorami i będzie czuwał nad jego realizacją. Koalicja dysponuje tzw. bazą seniorów – edukatorów, z której można czerpać.

Obecnie przyjmowane są deklaracje uczestnictwa szkół i przedszkoli. Deklarację należy przesłać na adres Starostwo Powiatowe w Świdnicy, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, 58-100 Świdnica, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7 lub drogą mailową na: zd@powiat.swidnica.pl w terminie do 16 stycznia 2023 r.

Szczegółowych informacji nt. Programu udziela członek Zarządu Powiatu Świdnickiego Alicja Synowska pod nr telefonu 506 892 816 (alicja.synowska@powiat.swidnica.pl).

szkoly_w_programie

Od strzyżenia do noszenia 

Edukatorzy z Gminy Dzierżoniów i dzieci z  Przedszkola Gminnego "Wielka Przygoda", podczas jednego z cyklu spotkań, w ramach programu zajmowali się historią regionu i wypasu owiec i sposobom pozyskiwanie wełny i możliwościami wykorzystywania wełny do wytwarzania wełny. Odbyły się praktyczne warsztaty sztrykowania.

Gmina Dzierżoniów, Dzienny Dom Senior + Gminy Dzierżoniów, ul. Ząbkowicka 70, tel:510 755 833 


Wielopokoleniowe warsztaty w Żarowie

Uczniowie SP w Żarowie brali udział w "Wielkopokoleniowych warsztatach Wielkanocnych" razem z seniorką Małgorzata Kutiuk, natomiast uczniowie SP Mrowiny wykonali wspólnie z  seniorami (Maria Sałanko, Danuta Wojak, Danuta Hadam, Krystyna Popek),  trzymetrową palmę wielkanocną), która od Niedzieli Palmowej będzie zdobiła Kościół  w Mrowinach.
Szkoła Podstawowa w Żarowie wraz z Szkołą Filialną w Mrowinach zapraszają seniorów z okazji Święta Flagi i Święta Konstytucji 3 Maja, 26 maja 2023 r. z seniorami przygotowujemy Dzień Matki,  31 maja 2023 r. z seniorami przygotowujemy Dzień Dziecka (impreza środowiskowa).