Kim jesteśmy

Regionalna Koalicja
Na Rzecz Zdrowego Starzenia Się


Misja  

Poprawa jakości zdrowego i aktywnego starzenia się w środowisku lokalnym.

Cel strategiczny

Współpraca w zakresie rozpoznawania problemów, przygotowania i wdrażania programów, pozyskiwania środków, promowania postaw i monitorowania działań na rzecz zdrowego i aktywnego starzenia się w środowisku lokalnym.

Działalność Regionalnej Koalicji  Na  Rzecz Zdrowego  Starzenia Się”  koncentruje się na:

Główne cele: